Nova web stranica projekta “Mala djela za velike promjene”

Projekt “Mala djela za velike promjene” dobio je svoju web stranicu na kojoj se mogu pronaći svi detalji i informacije o provođenju samog projekta. Jendostavnim navigiranjem kroz stranicu, korisnik može saznati sve o ciljevima te glavnim aktivnostima koje se provode kroz termine radionica. Foto i video sadržaj pobliže će prezentirati konkretno provedbu projekta.