Mala djela za velike promjene, vol. 2

Sa zadovoljstvom obavještavamo sve zainteresirane da projekt Mala djela za velike promjene ulazi u drugu fazu!

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba se javio na raspisani natječaj Zaklade Hrvatska za djecu te je prijavio projekt Mala djela za velike promjene, vol. 2, koji mu je i odobren. Projekt je nastavak uspješnog projekta Mala djela za velike promjene koji je bio usmjeren na djecu i mlade sa svrhom razvoja tolerancije, organiziranja slobodnog vremena, nenasilnog rješavanja sukoba, prevencije neprihvatljivog ponašanja i podizanje kvalitete života djece i mladih.

Nastavak projekta nam donosi nove aktivnosti, nove predavače i nove izazove! Uzimajući u obzir želje korisnika prvobitnog projekta, ove godine ćemo imati tri različite radionice – radionice znakovnog jezika, badmintona i radionice o razvijanju međuvršnjačke tolerancije.

Za sve informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na ured@sgingz.hr ili na telefon: 01/4619-116.